Dag Tjemsland web site

asia91n-europes-europeasia97

 

Travels: India/Nepal 1991

En reise fra A til Å gjennom India og Nepal

Denne samlinga reisebrev er skribla ned på papir under i reise til India og Nepal frå november 1990 til juni 1991. Reisa vart føreteken i regi av eit prosjekt med namnet "Western Youth in East" gjennom Dialogcentret i Århus, Danmark. For meg vart det ei pilgrimsreis inn i den austlege religiøse verda. Det var enormt utfordrande å innvolvere seg i hinduisme og buddhisme som kristen - det vil nok fort verta tydeleg i breva. (Ein vil kunne finne 50 flotte fargebilete spreidd rundt i breva. Kvart GIF-bilete i teksten leier til eit større JPG-bilete på 384x256 punkter.)

Ukas utvalgte i desember 1989 Yahoo! Norge

God reise!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 


Dag Tjemsland © 1995-2001

Top Audio-Video Writings Travels Past Present Contact North The Mediterranean Asia 97