Dag Tjemsland web site

 

Writings

Table of Content

Abrahams søner (N)

Artikkel i Ny Horisont, nr. 5 1993 . Samtale mellom Dag Tjemsland og Zahid Mukhtar.

Ein guru for massene - Sathya Sai Baba (N)

Artikkel i Religion & Livssyn, nr. 3 årgang 5, 1993.

Kult og meditasjon i Mahayana-buddhisme (N)

Heimeeksamen i religionshistorie mellomfag, UiO, valgemne buddhisme - våren 1992.

Thomas Merton (N)

Artikkel i Østen & Vi, nr. 3 årgang 68, 1993.

Emmaus (N)

Artikkel i Østen 6 Vi, nr. 2 årgang 67, 1992.

Kalachakra - NYC (N)

Artikkel i Den Nye Dialog, nr. 48, maj 1992.

Dag Tjemsland © 1995-2001
Audio-Video Writings Travels Past Present Contact